ทำไมถึงต้องมีแว่นกันแดดไว้ติดตัว ?

แว่นตากันแดดไม่ได้มีประโยชน์ด้านแฟชัน หรือเพื่อความสวยงาม หล่อเหลา อย่างเดียวเท่านั้น มันยังสามารถปัองกันการทำลายดวงตาอย่างถาวร และป้องกันแสงแดดจากดวง

Read More →