ประวัติศาสตร์แว่นตา

ก่อนที่จะไปค้นว่าแว่นตานั้นมาได้อย่างไร ก็ขออนุญาตย้อนไปเรื่อง กระจก และแก้วก่อน เพราะเป็นส่วนประกอบของแว่นตาในยุคแรกๆ ในสมัยโบราณเท่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ เชื่อกันว่าพวกฟินิเชียน ซึ่งอาศัยอยู่ทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก แถบซีเลีย เริ่มสังเกตว่า หลังจากหุงหาอาหารตามริมฝั่งทะเล เขามักจะได้เศษแก้ว หรือวัตถุคล้ายแก้วปะปนกับกองเถ้าถ่านบนทราย (เฮนรี่เชื่อว่าทุกคนคงทราบว่า ทรายเป็นส่วนประกอบในการทำแก้วแล้วนะคร้าบ..) เรื่องราวได้บันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชประมาณ 3,000 ปี นอกจากนี้ยังมีชาติอื่นที่สังเกตพวกนี้ด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่มีใครคิดจะนำมาทำแว่นสายตา แต่กลับใช้ทำเครื่องประดับแทน ทางด้านอียิปต์ นักโบราณคดีก็ได้ขุดพบแก้วเจียระไนชนิดต่างๆในสุสานบางแห่ง เชื่อว่าก่อน คริสต์ศักราช 2,300 ปี นอกจากนั้นบันทึกทางโรมันได้ บันทึกถึงว่า การใช้แร่ธาตุต่างๆ ผสมเพื่อทำแก้วบริสุทธิ์ และยังบันทึกอีกถึงช่างชาวซีเรีย หรือพวกฟินิเชียนโบราณ ว่ามีความรู้เรื่องกระจกและการทำ  นักโบราณคดีมีหลักฐานยืนยันว่า ชาวซีเรียคงจะเป็นชาติแรกที่รู้ศิลปะถึงการเป่าแก้วให้เป็นรูปต่างๆ เพราะว่าวัตถุโบราณเหล่านี้เซ็นชื่อ โดยใช้ภาษาซีเรียโบราณที่ขุดพบได้  สำหรับแก้วที่สามารถเจียระไนจนใสนั้นเชื่อว่าคงจะมีมา 600 ปีก่อนคริสตกาล โดยชาวอียิปต์ได้เรียนรู้และค้นคว้า และเมื่อมารวมกับความรู้เรื่องการเป่าแก้วเข้าด้วย ก็มีวัตถุโบราณที่ทำด้วยแก้วในหลายชิ้นที่ขุดพบได้ในปัจจุบัน 

ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ก็ได้ต้อนพวกที่มีความรู้ด้านต่างๆมารวมกันในอาณาจักรอเล็กซานเดรีย ความรู้เรื่องกระจก เลนส์แว่นตา และสายตายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้น อย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกว่ากระจก หรือแก้วคิดค้นเพราะความเป็นประกายแวววาวของมัน ต้องเอามาทำเครื่องประดับต่างๆมากกว่า 

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ตเมืองต่างๆ เลยมาจนเกือบถึงประเทศอินเดีย ศาสตร์ต่างๆก็แพร่ไปทั่วในเรื่องของกระจก เท่าที่อินเดียมีจารึกไว้ว่ามีกระจกเงา และแก้วหินต่างๆมา 140 ปีก่อนคริสต์กาล หรือประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อนในราชวงศ์ฮั่น  สำหรับประเทศไทยในสมัยนั้นยังไม่มีประวัติศาสตร์จารึกว่ามีความรู้เรื่องกระจกเลย การทำกระจกสมัยก่อนคริสต์ศักราชนั้นคงเริ่มมาจากพวกฟินีเชียน แล้วก็ไปยังพวกอียิปต์โบราณ จากนั้นก็ไปยังพวกโรมัน และกรีก แพร่ไปทางอินเดียกับจีน อีกทางหนึ่งก็ไปยังยุโรป คือ เยอรมัน อังกฤษ รัสเซีย
ทีนี้มาดูเรื่อง สายตาที่เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้เลนส์ดูบ้าง  ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องการเห็นว่า คนโบราณเขาก็สงสัยทำไมจึงเห็น เช่น พลาโต นักปราชญ์ชาวกรีก ว่า ที่เราเห็นเพราะมีดวงไฟจากตาลอยไปกระทบกับดวงไฟของวัตถุต่างๆ อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกอีกคน ว่า ถ้าเป็นอย่างที่ว่า ทำไมกลางคืนจึงไม่เห็นและอะไรอื่นๆอีก นักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก็มี อาร์คีมีดีส อีกคน  เขาบันทึกเรื่องทรงกลม ทรงกระบอก และโค้งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกระจก บุคคลที่ควรได้รับการยกย่องอีกผู้หนึ่งคือ อัลฮาเซ็น เป็นชาวอาหรับเขียนหนังสือระหว่างปี ค.ศ. 1000 เกี่ยวกับเรื่องของการเห็น ทฤษฎีของแสงอื่นๆอีกมากทำไมแว่นตาจึงมีบทบาทสำคัญอยู่ทุกวันนี้ เชื่อว่ามีอยู่สองเรื่องซึ่งคงเป็นจุดเริ่มต้น ก็คือเรื่องกระดาษ และเรื่องของการพิมพ์  เมื่อมีการพิมพ์หนังสือก็ต้องอ่านต้องดูมากขึ้น เรื่องกระดาษนั้นคงมีมาแต่สมัยโรมันแล้ว และชาวจีนก็สามารถทำกระดาษได้เอง ต่อมาก็แพร่ไปทางอาหรับ ส่วนการพิมพ์หนังสือเชื่อกันว่า มี2 ประเทศ ที่เป็นเจ้าตำรับคือ จีนและเยอรมัน 

จากบันทึกของมาร์โคโปโล ปี ค.ศ. 1270 เขียนเมื่อเดินทางไปยังจีน เขาเห็นพวกผู้ดี และชนชั้นมีอำนาจในจีนใส่แว่น แต่เขาก็คิดว่าเป็นเครื่องประดับ ดูจากประวัติศาสตร์ของจีนจะพบว่าสมัยโบราณพวกผู้ดีมีตระกูลเท่านั้นที่อ่านเรียนหนังสือได้ และเข้าใจว่าแว่นตาสมัยแรกๆ ที่คิดค้นเพื่อต้องการดูใกล้ก่อน คือเป็นแว่นขยายนั่นเอง และนอกจากนั้นในสมัยขงจื๊อ ก็มีบันทึกเกี่ยวกับการใช้แว่นที่เป็นหินสีต่างๆ เพื่อกันแดด และส่วนมากหน้าเรียบ ที่เคยได้ยินคำว่า จุยเจีย ที่ชาวจีนเรียกกันนั่นเอง 

บุคคลสำคัญในยุโรปคือ โรเยอร์ เบคอน เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเลนส์ สำหรับอ่านหนังสือ และเขียนรูปของเลนส์นูนไว้ด้วย ในหนังสือของเขาเมื่อปี ค.ศ. 1272 เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบแว่นตาในกลุ่มพวกแรกในประเทศอื่นๆในยุโรป อีกหลายประเทศที่ตื่นตัวกันมาก เกี่ยวกับการใช้เลนส์เพื่อมองเห็นชัดเจนขึ้นได้แก่ สเปน อิตาลี เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ในอิตาลีเขามีหลุมฝังศพของคนหนึ่งชื่อว่า ชาลวิโน มีบันทึกว่าเขาเป็นคนแรกในการประกอบแว่นตาประมาณปี ค.ศ. 1317 แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงไปกว่านี้สรุปว่ายังไม่มีชาติใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นตำรับของแว่นตาอันแรกของโลก แต่ก็มีหลักฐานยืนยันว่า แว่นตา คงเริ่มวิวัฒนาการมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยชนชาติต่างๆ เช่น จีน อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์ เหล่านี้เป็นต้น โดยใช้เป็นแว่นเลนส์นูนก่อนแน่ และเลนส์พวกนี้เจียมาจากผลึกของแก้ว ไม่ใช่กระจก และกรอบแว่นก็มีหลายแบบหลายอย่าง แต่ไม่มีผู้ใดบันทึกว่าเป็นคนแรกของโลกในการทำกรอบแว่น

ท้ายสุด เฮนรี่ได้ หาข้อมูลสรุปว่า กว่าจะมาเป็นแว่นตา แบบทุกวันนี้ นั้นมาได้ไง 

– กระจกชิ้นแรกของโลก ค้นพบว่ามีมาตั้งแต่ 3000 ปีก่อนคริสตกาล หรือเมื่อห้าพันกว่าปีก่อน

– ค.ศ. 60 จักรพรรดิ์โรมัน นามว่าเนโร ได้ใช้กระจกแว่นตาส่องดูการแข่งขัน Gladiatorจากโคลอสเซียม

– แว่นตาตัวแรกได้ถูกประดิษฐุ์ขึ้นมาสำหรับคนสายตายาวโดยกำเนิด (Farsightedness หรือ Hyperopia )

– ระยะแรกเลนส์จะทำขึ้นด้วยผลึกแก้วขัดเงา และเปลี่ยนมาใช้กระจกในเวลาต่อมา

– ในประวัติศาสตร์บอกว่าแว่นตา(แบบเลนส์คู่) ตัวแรกได้เกิดขึ้นทางตอนเหนือของอิตาลี เมื่อก่อนปีค.ศ. 1280 ซึ่งนับจากนั้นแว่นตาก็ได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา ในยุคแรก ๆแว่นตาต้องใช้การยึดติดกับหนีบกับสันจมูกเท่านั้น

– จนกระทั่ง Girolamo Savonarola ได้ออกแบบเชือกคล้องแว่นตา ให้สามารถเกาะติดกับศีรษะได้อย่างมั่นคง

– เมื่อปี 1727 ช่างแว่นตาชาวอังกฤษ Edward Scarlett ได้ประดิษฐุ์สุดยอด นวัตรกรรมนั่นคือ… ” ขาแว่นตา ” ซึ่งทำให้แว่นตาคล้องติดกับหลังใบหู และได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน..

– แว่นอ่านหนังสือ เริ่มมีในอิตาลี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1260

– หากเรามานับรวมแล้ว ประวัติศาสตร์ของแว่นตานั้น มีมานานร่วม 5000 ปีแล้วก็ว่าได้

Related Content

แว่นกันแดด

เข้าใจเอกลักษณ์ของรูปหน้าตัวเอง ก่อนเลือกแว่นกันแดดให้เหมาะกับใบหน้า

ร้อนแบบนี้ ไอเท็มที่ควรจะมีเพิ

dior-Hypnotic2

แว่นกันแดด Dior Hypnotic2 สำหรับผู้หญิง

แว่นกันแดด Dior HYPNOTIC2_2M22

แว่นตาchanel

แว่นกันแดดคอลเล็กชั่นใหม่จาก Chanel SPRING/SUMMER 2020

ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยไอเท็มใหม่จ

raybanผู้หญิง

แนะนำแว่น rayban สำหรับผู้หญิง รุ่นสุดฮิต

วันนี้เราจะขอแนะนำแว่นกันแดด r

“หัวเว่ย” ดันหูฟังไร้สาย-แว่นตาอัจฉริยะ ลงตลาดโค้งท้าย

“หัวเว่ย” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

Ocean Cleanup เปิดตัวแว่นกันแดดทำจากขยะพลาสติก

The Ocean Cleanup หนึ่งในโครงก

พลิกวงการกระเป๋าเดินทาง! RIMOWA ผลิตแว่นกันแดด เป็นไลน์สินค้าใหม่

จากแบรนด์กระเป๋าเดินทางระดับตำ

VERSACE EYEWEAR คอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว 2020

สัญลักษณ์ของแบรนด์ เช่น ลาย Me

แว่นกันแดดยี่ห้อไหนดี กันแสง UV ได้เต็มร้อย ดีไซน์สวย เหมาะกับทุกโอกาส

เรียกได้ว่าแว่นตากันแดดเป็นอีก

เลนส์แว่นตามีกี่ชนิด?

หลายๆคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะ

รีวิวแว่นกันแดด ข้อดีและข้อเสียของแต่ละยี่ห้อ

แว่นกันแดด ตัวช่วยสำคัญที่พร้อ

6 เรื่องผิดพลาดที่คนชอบแว่นกันแดดทำผิดเสมอมา

คนทั่วไปนิยมสวมใส่แว่นกันแดด โ